Product was successfully added to your shopping cart.

GNC Ginkgo Biloba 60mg 100 Capsules

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

รายละเอียด


  • พืชสมุนไพรในตระกูล Ginkgoaceae

  • มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ginkgo Biloba

  • ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จากส่วนของใบที่มีรูปทรงคล้ายพัด

SKU: 194712

Availability: ในคลังสินค้า

฿1,400.00