เช็คสถานะพัสดุได้ในวันถัดไป หลังจากที่คุณได้รับ E-Mail Shipment โดยกรอกหมายเลขอ้างอิง (Reference No.)

(ตัวอย่างหมายเลขอ้างอิง : GCE000000001)

เช็คสถานะพัสดุคลิกที่นี่