ข้อมูลพื้นฐานของคุณ

+ เลือกอายุของคุณ

+ เลือกเพศของคุณ

ค่า BMI ของคุณคือ
ผลคำนวณดัชนีมวลกาย
(BMI)
อยู่ในเกณฑ์ ความเสี่ยง
น้อยกว่า 18.5 น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ มีความเสี่ยงเกิดโรคขาดสารอาหาร
18.5 -22.9 น้ำหนักปกติ สมส่วน โอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนน้อยที่สุด
23.0 - 24.9 น้ำหนักเกิน ภาวะน้ำหนักเกินระยะเริ่มต้น อาจเริ่มมีโรคแทรกซ้อนได้
25.0 -29.9 โรคอ้วน ภาวะน้ำหนักเกินมาก มีความเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อนที่มากับโรคอ้วนได้
มากกว่า 30 โรคอ้วนอันตราย ภาวะน้ำหนักเกินมากที่สุด มีโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรงได้
*ขอบคุณข้อมูลจาก : โรงพยาบาลสมิติเวช
บำรุงสุขภาพชาย บำรุงสุขภาพหญิง
ควบคุมน้ำหนัก บำรุงสมองและผ่อนคลาย
เส้นผม ผิว และเล็บ หัวใจและหลอดเลือด
กระดูกและข้อต่อ สุขภาพทั่วไป
เพิ่มประสิทธิภาพออกกำลังกาย อุปกรณ์เสริม