Product was successfully added to your shopping cart.

GNC Inositol 500mg 100 Tablets

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

รายละเอียด


  • เป็นสารเคมีตามธรรมชาติ ที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้

  • อิโนซิทอลเป็นสารในกลุ่มวิตามินบี

  • เป็นสารที่ร่างกายขาดไม่ได้

  • หากบกพร่องก็จะทำให้เกิดความผิดปกติต่างๆ ในร่างกายได้

SKU: 012313

Availability: ในคลังสินค้า

฿1,100.00