Product was successfully added to your shopping cart.

GNC Iron 18mg 100 Tablets

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

รายละเอียด


  • Iron เป็นแร่ธาตุที่มีส่วนสำคัญในการสร้าง Hemoglobin

  • ซึ่งมีหน้าที่นไเอา Oxygen และสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย

  • ผู้ที่ขาด Iron บางราย อาจเกิดอาการเหนื่อยล้าได้ง่าย แม้ว่าจะมีระดับ Hemoglobin ในร่างกายเป็นปกติ

SKU: 014967

Availability: ในคลังสินค้า

฿600.00