GNC Creatine Monohydrate Powder 268G

(1- isAvailable = 1(2- isSalable = 1(3- getQty = 0(4- getIsInStock = QTY 10
สินค้าพร้อมส่ง
SKU
509682
฿2,300.00
 • Creatine Monohydrate เป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นจากกรดอะมิโน 3 ชนิด
 • คือ Glycine, Arginine และ Methionine
 • ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปแบบพลังงานที่สูญเสียให้กลับมาเป็นพลังงานที่ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

GNC Pro Performance® Creatine Monohydrate Powder 268G

ครีเอทีน (Creatine)

 • เป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นจากกรดอะมิโน 3 ชนิด คือ Glycine, Arginine และ Methionine
 • ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปแบบพลังงานที่สูญเสีย (ADP: Adenosine Diphosphate) ให้กลับมาเป็นพลังงานที่ใช้ได้อย่างรวดเร็ว (ATP: Adenosine Triphosphate) ซึ่งเป็นสารที่ให้พลังงานสูงสุดแก่เซลล์กล้ามเนื้อ
 • เพิ่มความทนทานในการออกกำลังกาย ทำให้ออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น
 • เพิ่มความทนทานในการออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างมวลกลามเนื้อได้อย่างสมบูรณ์


Creatine เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องการพลังงานในการออกกำลังกาย
  • ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความทนทานในการออกกำลังกาย
  • ผู้ที่ต้องการเสริมประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อ
  • นักกีฬาที่ออกกำลังกายอย่างหนักในระยะเตรียมตัวฝึกซ้อมหรือก่อนการแข่งขันเลขทะเบียนอาหารรับรองจาก อย.

เลขที่ 10-3-02940-1-0026

ข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ

ใน 1 ช้อนชา ประกอบด้วย ครีเอทีน โมโนไฮเดรต 5 ก.

วิธีรับประทาน

วิธีรับประทาน

 • Loading Dose วันที่ 1- 4 ของการเริ่มต้น 20 กรัม/วัน (4ช้อนชา/วัน) โดยแบ่งรับประทานเป็น 1 ช้อนชา ก่อนออกกำลังกาย 30 นาที และช่วงท้องว่างครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 3 ครั้ง
 • Maintenance วันที่ 5 เป็น 5 กรัม/วัน(1ช้อนชา/วัน) ก่อนออกกำลังกาย 30 นาที

คำแนะนำเพิ่มเติม : อาจมีอาการบวมน้ำ (Water retention)

ข้อมูลโภชนาการ :

No Artificial Colors, No Artificial Flavors, No Preservatives, Gluten Free.

Creatine Monohydrate is manufactured with unsurpassed quality control to ensure purity, potency and freshness.

It is gluten free and blends easily with water or your favorite sports drink.

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:GNC Creatine Monohydrate Powder 268G
คะแนนของคุณ