GNC Creatine Monohydrate 700mg 120 Capsules

(1- isAvailable = 1(2- isSalable = 1(3- getQty = 0(4- getIsInStock = QTY 9
สินค้าพร้อมส่ง
SKU
987112
฿1,800.00
 • Creatine Monohydrate เป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นจากกรดอะมิโน 3 ชนิด
 • คือ Glycine, Arginine และ Methionine
 • ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปแบบพลังงานที่สูญเสียให้กลับมาเป็นพลังงานที่ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

GNC Pro Performance® Creatine Monohydrate 700mg 120 Capsules

ครีเอทีน (Creatine) 

 • เป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นจากกรดอะมิโน 3 ชนิด คือ Glycine, Arginine และ Methionine 
 • ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปแบบพลังงานที่สูญเสีย (ADP: Adenosine Diphosphate) ให้กลับมาเป็นพลังงานที่ใช้ได้อย่างรวดเร็ว (ATP: Adenosine Triphosphate) ซึ่งเป็นสารที่ให้พลังงานสูงสุดแก่เซลล์กล้ามเนื้อ
 • เพิ่มความทนทานในการออกกำลังกาย ทำให้ออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น 
 • ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่ปราศจากไขมัน (Lean Boody Mass) 
 • ช่วยให้สร้างกล้ามเนื้อได้อย่างสมบูรณ์ 


Creatine เหมาะสำหรับ 

 • ผู้ที่ต้องการพลังงานในการออกกำลังกาย
 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความทนทานในการออกกำลังกาย
 • ผู้ที่ต้องการเสริมประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อ
 • นักกีฬาที่ออกกำลังกายอย่างหนักในระยะเตรียมตัวฝึกซ้อมหรือก่อนการแข่งขัน
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมไม่หนักมาก เพื่อเสริมครีเอทีนในร่างกายเลขทะเบียนอาหารรับรองจาก อย. 

เลขที่ 10-3-02940-5-0020

ข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนประกอบ

ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

Creatine Monohydrate 700 mg

วิธีรับประทาน

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 3 แคปซูล

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • การรับประทานเพื่อเสริมครีเอทีนในร่างกาย ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น
 • การรับประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย ครั้งละ 5 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ก่อนออกกำลังกาย 30 นาที
 • ควรรับประทานครีเอทีน โมโนไฮเดรต ควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์กลุ่มกรดอะมิโนหรือกลุ่มโปรตีน

ข้อมูลโภชนาการ

No Sugar, No Starch, No Artificial Colors, No Artificial Flavors, Sodium Free,

No Wheat, Gluten Free, No Corn, No Soy, No Dairy, Yeast Free.

Product was tested for over 145 banned substances on the 2016 World Anti-Doping agency (WAVA)

Prohibited List via LGC skip lot testing protocol #ICP0307.

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:GNC Creatine Monohydrate 700mg 120 Capsules
คะแนนของคุณ